Une ville dans la ville – Georges Harry Rouzier

 

Mwen te fonti chita avec Georges Harry Rouzier, yon fotograf mwen renmen wè foto’l anpil ki te vinn fè yon ti pale sou yon ekspozisyon ke li gen pou li fè pou fin ane an.

Georges ap travay sou projè sa depi 2 lane. Se yon projè sou plizyè aspè Pòtoprens: wout ki pa fèt,  problèm biznis, problèm latè, bèl kay dèyè gwo kloti. Men tout istwa sa yo ap rakonte nan yon simityè kote li pa montre aspè mistik la men li wè pi lwen ke sa.

Projè sila pran’l 2 lane e li ap travay sou li toujou paske li pa janm finn aprann. E li toujou jwenn bagay pi enteresan toujou. 2 lane kote lide a pa janm sispann pran fòm, kote li pa bouke poze kestyon, bouke desann nan simityè Pòtoprens lan kote li dekouvri yon pil ak yon pakèt bagay li anvi pataje ak anpil lòt moun ki pa konnen men kisa ki ap pase. Kounyea Georges Harry bezwen lide fotograf parèy li ak pòtoprensyen parèy li sou travay sila.

24 foto ap ekspoze, se lide an li bezwen fè pase, istwa a li bezwen rakonte anvan menm li montre kalite imaj la. Tout sa ap fèt 9 Novanb 2017 pou rive 16 Novanb.

Vinn wè yon achitèkti nan yon simityè, vinn dekouvri sa kap fèt anndan sila a, yon ti sosyete. Vinn wè UNE VILLE DANS LA VILLE nan Centre d’Art a 5 è edmi.

Siw bezwen enfòmasyon sou projè sila kontakte Georges Harry Rouzier sou Instagram ak Facebook @GHRouzier.

 

TITRE : Une ville dans la VILLE
DATE : 9 Novembre
LIEU : CENTRE D’ART
HEURE : 5H30
PHOTOGRAPHE : Georges Harry ROUZIER
NOMBRE DE PHOTO : 24

EP081 – Une ville dans la VILLE – Georges Harry Rouzier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *